Muusikaline express akadeemia 2020

Registreerimisvorm

Info
Kava
Õpetajad

27.-28. veebruaril Sillamäe Huvi-ja Noortekeskus Ulei korraldab „Muusikalist ekspress akadeemia".
Kutsume kõiki, kes soovivad oma esinemisoskusi pop ja jazz vokaalis arendada.

Eesmärgid:

  • • Projektis osalejate loomingulise ja muusikalise potentsiaali arendamine.
  • • Muusika ja vokaalkunsti populariseerimine, sealhulgas vaba aja veetmise viisina.
  • • Võimaluse loomine noortele oma loomepotentsiaali realiseerida.
  • • Kontaktide loomine.

Ülesanded:

  • • Tingimuste loomine, et projekti osalised saaksid oma vokaal-ja loomingulist potentsiaali maksimaalselt realiseerida.
  • • Omandatud oskuste praktiline rakendamine loovtegevuses.

„Muusikalise ekspress akadeemia" tunnid toimuvad Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuse Ulei ruumides V. Majakovski 7 (saal, kabinetid).

muusikaline express akadeemia 160
Trummaania
otse korvi 160
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2022. All rights reserved.