Projekt „Päästerőngas“ on lőppenud

SHNK Ulei ja lastekeskuse „Kodusoojus“ koostööprojekt „Päästerõngas on lõppenud“. Keskust külastavad noored vanuses 7-15 aastat tutvusid SHNK Ulei ringitegevusega. Nad tegelesid käsitööga, joonistasid, töötlesid puud, meisterdasid mänguasju, õpisid laulma, tantsima ning teatrikunsti. Igaüks sai leida endale sobivat ja huvitavat tegevust. Projekti raames oli korraldatud väljasõit Narva Muuseumi. Samuti projekti osalejad võtsid osa linna lauamängu meistrivõistlustel, mis oli korraldatud avatud noorteklubi „Uus põlvkond“ poolt. Projekti lõpus nendest töödest, mille noored valmistasid ette SHNK-s Ulei oli avatud näitus, mis töötab kuni 14. jaanuarini. Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.
Pildid...

Näitus

Tarbekunstinäitus

Vokaalgrupp „Expromt“ vőttis osa pidulikust üritusest

8. novembril vokaalgrupp „Expromt“ võttis osa pidulikust üritusest, mis oli pühendatud Kohtla-Järve Linnaorkestri 20. aastapäevale.
Solistid Elizaveta Ermolina ja Tatjana Ratilovskaja esitasid publikule kaks laulu: „Kuula“ ja „Zvezdotšot”.
Foto..

"Päästerőngas" tegutseb

Alates septembrist 2014.a SHNK-s Uleis toimub koostööprojekt lastekeskusega "Kodusoojus" pealkirjaga "Päästerõngas". Projekti eesmärgiks on riskirühma kuuluva nin vähekindlustatud laste tutvumine huvitegevusega, kultuuriga. Projakti raames Ulei pedagoogid ja ringijuhid korraldavad lastele erinevad meistriklassid. 21.-23. oktoobril lapsed aktiivselt osalesid linna lauamängude meistrivõistlustel, 24. oktoobril külastasid Narva Muuseumi. Seal nad tutvusid ekspositsioonidega ja meisterdasid endale nukku. Ees on veel palju tunde, mille tulemusi me näeme näitusel, mis avaneb novembri Uleis. Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Pildid saab vaadata albumis

Noortefestival 

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.