Ettepanekud SHNK Ulei arengukavasse

SHNK Ulei koostab arengukava järgmiseks kolmeks aastaks. Soovime teada, ka meie linnaelanike arvamust meie tegevuse kohta ning kuidas teie näete meie arengut. Palun leidke natuke aega ja vastake meie küsimustikule.
https://forms.gle/TWmhnJw2kiUSWuk89

Tagasiside

Tagasiside

Noorte foorum

Молодёжный форум
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2020. All rights reserved.