Uus projekt "Maalime maailma!"

Tänu SA Archimedes Noorteagentuurile ja programmile „Noortekohtumised" sai toetuse SHNK Ulei ja Häädemeeste Keskkooli projekt „Maalime maaima!", mis on pühendatud noorte omavahelisele suhtlemisele, piirkonna eripära tutvustamisele kunsti kaudu ja kultuurilise mitmekesisuse nautimisele.
Projekti raames toimub 2 noortekohtumist, millest esimene 13.-17.juuni toimub Sillamäel ja teine 25.-29.juuni Häädemeestel. Noori osalejaid ootab ees suur töö projekti ettevalmistamiseks, sest just nemad on projekti elluviijad ja tegevuste planeerimise eest põhilised vastutajad. Et olla nendele heak sabiks, osalesid mõlema organisatsiooni esindajad 4.jaanuari SA Archimedes Noorteagentuuri koolitusel „Noortekohtumiste kvaliteediseminar", kus said tutvuda, arutleda põhilisi momente, millele peab tähelepanu pöörama projekti tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel.
Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes Noorteagentuuri toel.

2017 noorteagentur

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2020. All rights reserved.