Tagasiside

Tagasiside

Sotsiaalvõrgustikud

Blogid

FacebookVKONTAKTEInstagram
udalenka
Lastefond Heategija

Info nendele, kes astuvad kunstiosakonda ja ringidesse 2020/2021 õa.

1. septembrist kuni 31. detsembrini 2020 muudetakase õppetasu/ringitasu

1. Sillamäe Linnavalitsuse 27. augusti 2020. a korralduse nr 480 alusel on kehtestatud uus õppetasu/ringitasu:
1. Sillamäe elanike jaoks Eesti rahvastikuregistri andmetel:
1.1. Keeleõppe ringid (sh inglise keel) - 14 eurot kuus kuus.
1.2. Kunstiosakond - 23 eurot kuus kuus.
1.3. Huvitegevuse ringid (alla 21-aastased isikud) - 11 eurot kuus istekoha kohta.
1.4. Huvitegevuse ringid (alates 22. eluaastast) - 19 eurot kuus istekoha kohta.
1.5. Kui kaks või enam sama pere last õpib keskuse huvides hariduses ja tegevuses, on teiselt lapselt saadud tasu suurus 50% koha eest kehtestatud tasust kuus.
1.6. Kui laps õpib kahes või enamas keskuse ringkonnas, on tasu iga järgneva suuna eest 50% koha eest kehtestatud tasust kuus.
2. Teiste omavalitsuste elanikele Eesti rahvastikuregistri andmetel:
2.1. Kujutava kunsti osakonna kursused - 32 eurot kuus kuus.
2.2. Huvitegevusringid (alla 21-aastased) - 25 eurot kuus istekoha kohta.
2.3. Huvitegevuse ringid (alates 22. eluaastast) - 32 eurot kuus istekoha kohta.

Palume arvestada:

1. Materjalid ja tarvikud ei kuulu õppemaksu hulka.
2. Riik maksab tulumaksu tagasi.

.

otse korvi 160

Uus Põlvkond

Uus põlvkond
muusikaline express akadeemia 160
Trummaania
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2021. All rights reserved.