Loomingulised koolivaheajad

Suvepraktika tööde näitus

afisa k vystavke ot Liminoi page 001

Kunstikümblus laste jaoks

Aga meil on jälle projekt "Kunstikümblus".Lasteaia "Rukkilill" lapsed õppisid tavalisest toidust keskkonnasõbralikke värve valmistama ja neid kasutades T-särkidele maalima. Üllatus, rõõm, loovuse lend: siin on väike emotsioonide torm, mille kutid tunni jooksul said.Kokku on projekti kavas katta enam kui kakssada last kõigist linna lasteaedadest. Oleme tänulikud Sillamäe linnavalitsusele ja Kultuurkapitalile usalduse ja toetuse eest. Lasteaedade juhtidele koostöö eest! Lähme edasi! Meid ootab lasteaed "Päikseke".

Ettepanekud SHNK Ulei arengukavasse

SHNK Ulei koostab arengukava järgmiseks kolmeks aastaks. Soovime teada, ka meie linnaelanike arvamust meie tegevuse kohta ning kuidas teie näete meie arengut. Palun leidke natuke aega ja vastake meie küsimustikule.
https://forms.gle/TWmhnJw2kiUSWuk89

Info nendele, kes astuvad kunstiosakonda ja ringidesse 2020/2021 õa.

1. septembrist kuni 31. detsembrini 2020 muudetakase õppetasu/ringitasu

1. Sillamäe Linnavalitsuse 27. augusti 2020. a korralduse nr 480 alusel on kehtestatud uus õppetasu/ringitasu:
1. Sillamäe elanike jaoks Eesti rahvastikuregistri andmetel:
1.1. Keeleõppe ringid (sh inglise keel) - 14 eurot kuus kuus.
1.2. Kunstiosakond - 23 eurot kuus kuus.
1.3. Huvitegevuse ringid (alla 21-aastased isikud) - 11 eurot kuus istekoha kohta.
1.4. Huvitegevuse ringid (alates 22. eluaastast) - 19 eurot kuus istekoha kohta.
1.5. Kui kaks või enam sama pere last õpib keskuse huvides hariduses ja tegevuses, on teiselt lapselt saadud tasu suurus 50% koha eest kehtestatud tasust kuus.
1.6. Kui laps õpib kahes või enamas keskuse ringkonnas, on tasu iga järgneva suuna eest 50% koha eest kehtestatud tasust kuus.
2. Teiste omavalitsuste elanikele Eesti rahvastikuregistri andmetel:
2.1. Kujutava kunsti osakonna kursused - 32 eurot kuus kuus.
2.2. Huvitegevusringid (alla 21-aastased) - 25 eurot kuus istekoha kohta.
2.3. Huvitegevuse ringid (alates 22. eluaastast) - 32 eurot kuus istekoha kohta.

Palume arvestada:

1. Materjalid ja tarvikud ei kuulu õppemaksu hulka.
2. Riik maksab tulumaksu tagasi.

.

Tulge avatud uste päevale!

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.