Projekt „Päästerőngas“ on lőppenud

SHNK Ulei ja lastekeskuse „Kodusoojus“ koostööprojekt „Päästerõngas on lõppenud“. Keskust külastavad noored vanuses 7-15 aastat tutvusid SHNK Ulei ringitegevusega. Nad tegelesid käsitööga, joonistasid, töötlesid puud, meisterdasid mänguasju, õpisid laulma, tantsima ning teatrikunsti. Igaüks sai leida endale sobivat ja huvitavat tegevust. Projekti raames oli korraldatud väljasõit Narva Muuseumi. Samuti projekti osalejad võtsid osa linna lauamängu meistrivõistlustel, mis oli korraldatud avatud noorteklubi „Uus põlvkond“ poolt. Projekti lõpus nendest töödest, mille noored valmistasid ette SHNK-s Ulei oli avatud näitus, mis töötab kuni 14. jaanuarini. Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.
Pildid...

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.