Õppetasu ja ringitasu muutmine alates 1. jaanuarist 2020

Lähtudes Sillamäe Linnavalitsuse 30.juuni 2011.a korraldusest nr 412-k Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei õppetasu ja ringitasu sõltuvad eelmise aasta miinimumpalgast. Seoses sellega, muutub alates 1. jaanuarist 2020.a õppe-ja ringitasu suurus.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2020. All rights reserved.