Kollektiiv

Natalja Jermakova – direktor.
Ei salli autoritaarset kompromissitu ja algatust mitte toetavat juhtimisstiili. Oma sõbralikku ja andekat  töökollektiivi juhib tema  loominguliselt, lähenedes mõnikord paindlikult, mõnikord aga  juhi kavalusega ja nõudlusega. On valmis vastu võtma „ebapopulaarseid“ otsuseid, kui on kindel, et see läheb asutusele kasuks ning seisab oma kollektiivi eest erineva taseme kabinetides.

 

Ernst Buivolov – õppealajuhataja. Tema põhilised prioriteedid töös on täpsus ja arusaadavus tööasjades: nii kollegidega suheldes kui ka dokumentatsiooni pidamises. Igale küsimusele vastab lihtsalt, aga tõsiselt, mis absoluutselt ei välista tema lõbusat meelt ja rõõmsameelsust ning heatahtlikkust.
Inustavalt töötab ka huviringi „Kitarr“ juhina, kus õpetab lastele ja noortele kitarril mängimise põhialuseid. Tal on tehniline kõrgharidus, lõpetas pedagoogika kursuseid.

 

 Juri Romanov – planeerib  ja koordineerib SHNK Ulei noorsotööd, kultuurilisi ja noorte üritusi, projektitööd. Esineb tihti erinevate ürituste autori, lavastaja ja juhina.  Juril on suur töökogemus ning ta on alati avatud uutele ideedele, töövormidele ja –meetoditele. Tema arvel on üle 700 tunni täiendkursused pedagoogika, kultuuri ja noorsootöö valdkonnas.

 

Marina Krasilnikova – juhiabi, personali-ja majandusküsimuste spetsialist. Mitu aastat tagab ta Keskuse efektiivset ja produktiivset tööd. Marina on väga kohusetundlik ja sihikindel töötaja, kes suhtub oma tööülesannetesse  vastutustundega ja tõsiselt.

 

 

Irina Parkhomenko – kultuurispetsialist, kes vastutab SHNK Ulei ürituste ja pidude  planeerimise, koordineerimise eest. Ürituste korraldamisel arvestab ta linna elanike etnograafilisi, religioosseid, ajaloolisi eripärasusi. Irina on alati väga ere, elegantne, kes ise on hea maitsega dramaturg ja režissöör ning vajadusel ka andekas vokalist. Tema koostatud ürituste kavad on väga värvirikkad, muusikalised, meeldejäävad. Irina on harduselt režiššöör (Kareelia kultuuriline kutsekool)

 

Mihhail Kulik –  avatud noorteklubi „Uus põlvkond“ juht. Megaaktiivne, mitmekülgne inimene. Koolieas  näitas ennast energilise ja harrastava inimesena, kelle lastehobidest on saanud ka noore töötaja tõsised harrastused: teater, jalgpall, matkad. On omandanud mitut eriala, kuid kunagi ei piirdu sellega ning otsib ennast edaspidi.  Viimasel ajal osaleb väga aktiivselt rahvusvahelistes ja kohalikes projektides, treeningutes, seminaridel. Mihhail teab ja jagab infot selle kohta, kuidas osaleda noortevahetuses, mida on vaja teha, et sõita vabatahtlikuna välismaale ja paljust must. Oskab soovitada kuidas veeta vaba aega sisukalt, põnevalt ja säästvalt.

 

Olga Iliyushchenko lõpetas ta Tallinna Kergetööstuse tehnikumi erialal õmblemine ja omandas kvalifikatsiooni tehnik-tehnoloogi ning Tartu Ülikooli Narva Kolledžis pedagoogika kursusi, töötab SHNK-s  „Ulei“ huviringi „Õmblustunnid“ juhina.
Ta on algatusvõimeline, kogenud õpetaja. Olga annab lastele edasi oma õmblusoskust , arendab nende kujutlusvõimet, loometöö oskust omapäraste nukkude valmistamisel, mis võimaldab tüdrukutel saada teadmisi modelleerimisest, rõivaste valmistamisest, erinevate rahvaste ja aegade moe ajaloost.
Tema otsib uut  huvitavat lähenemist tööl lastega, et kaasata võimalikult palju lapsi tegutsema aktiivselt huviringis.

  

Anastassia Solomahhina –  huviringi „Käsitöö“ juht. Lapsepõlves läbis käsitöökursust Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuses Ulei ning praegu õpetab ise. Tema juhendamisel valmistavad lapsed erinevaid suveniire, õmblevad mänguasju, teevad ehteid helmestest ja pärlitest, tikivad, õmblevad ja töötavad looduslike materjalidega. Anastassia on pidevalt uute töötehnikate otsingul ning avatud koostöle. Väga aktiivne on suvelaagri korraldamisel, töötas mitu korda suvelaagri kasvatajana.

 

 Nadezda  Slyusarenko – tantsuosakonna pedagoog.
Kogu tema elu ja loomingutee on nagu avatud raamat, mis sisaldab lehekülge hingesoojusest, meisterlikkusest, rikkast emotsionaalsest seisundist. Töötades  tantsurühma „Antree“ juhina jagab ta heldelt oma südame soojust ka õpilastele, noortele tantsijatele.  Tema juhendamisel omandavad noored tantsijad nii klassikalise kui ka estraadi tantsukunsti põhialuseid. Nadežda tegi oma esimesed sammud  koreograafina Uleis rahvatantsu kollektiivi juhi Ljudmila Tsvetkova juhendamisel.  Oma tantsukunsti ja pedagoogilist kvalifikatsiooni omandas ta Pihkva  Rimski-Korsakovi nimelises Kunstide Kolledžis ning töötades Venemaal Riiklikus vokaal-koreograafilises ansamblis „Russ“.
Ljudmila Tsvetkova – tantsuosakonna pedagoog. Ljudmila on SHNK Ulei üks kogenumaid  töötajaid, kes õpetab koreograafia ja rahvatantsu aluseid. Tema juhendamisel on kasvanud tantsijad, kes tänapäeval töötavad erinevates tantsukollektiivides nii eestis kui ka Venemaal. Ljudmila on otsekohene ja kohusetundlik inimene. Hariduselt on ta koreograafilise kollektiivi juht (Leningradi Oblasti kultuuriline kutsekool).

 

Igor Lukjanov – kunstikooli pedagoog. Igor õpetab selliseid aineid nagu Skulptuur, Kompositsioon kunstikooli erinevatel kursustel, õpetab  ka kunstikooli ettevalmistaval kursusel. Tema läheneb õpetamisele väga loominguliselt ja annab ainet huvitavalt. Tema õpilased on paljude konkursside, festivalide ja näituste osalejad ja laureaadid. Igor osaleb aktiivselt koos oma õpilastega erinevatel SHNK üritustel.

 

 Ljubov Kubekina – ringi „Nahkehistöö“ juht.  Tema juhendamisel omandavad õpilased  nahkmaterjalidega töötamise kogemust: töötlemine, nahktoodete hoidmine ja säilitamine, piltide ja suveniiride valmistamine nahkmaterjalidest, aksessuaaride ja riideesemete modellerimine nakhmaterjalist. Temal on kõrgharidus, nahktoodete tehnoloog.

 

Olga Ridal – huviringi „Akadeemiline laumine“ juht. Tema juhendamisel õpivad lapsed ja noored ilusti, ilmekalt ja õigesti kasutama oma häält.  Tundes oma õpilasi väga hästi oskab Olga valida sobivat repertuaari ning kasvatada erinevate vokaalkonkursside laureaate ja võitjaid nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel.

  

 

Sevil Akhmedova –  huviringi „Inglise keel“ juht. Tema aitab lastel leida uued võimalused, kasutades selleks oma teadmisi  ja inglise keele oskusi.  Tema tunnid on alati põnev seiklus, mille käigus ta kasutab nii muusikat kui ka näitekunsti võtteid, arendab laste kujutlusvõimet ja suhtlemisoskust. Kõrghardus (Dagestani pedagoogiline Instituut, õpetaja).

 

 Irina Limina – kunstikooli pedagoog. Irina õpetab selliseid aineid nagu Maal ja Joonis. Pühendunud õpetaja ja meeldiv inimene. Tema juhendamisel omandavad nii lapsed kui ka täiskasvanud kunstniku oskusi ja võtteid.  Näeb oma õpilastes tulevasi professionaale kunsti valdkonnas, loodab nende realiseerimisele kunsti alal. Tal on kõrghardus arhitekti erialal.

 

 

   

Vladimir Jermakov – huviringi „Löökpillid“  ja trummarite bändi «Drums of the World» juht. Tema juhendatav trummarite bänd on riigi erinevates linnades ning ka meie linnas populaarne. Oma õpetamismeetodit töötas ise välja, toetudes oma esinemiskogemusele trummari rollis ning ka  maailma kuulsate trummarite koolide soovitustele ja õppepraktikale. Vladimir on avatud trummarite festivali  „Trummaania“  ning musikalise laagri „Muusikaline expressakadeemia“ korraldaja.  On alati avatud uutele ideedele ja koostööle samas ka uutele meetoditele ja teadmistele.

 

 

 

otse korvi 160
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2022. All rights reserved.