Inglise keel

Eelkooliealistele ja noorema vanuserühma koolilastele mõeldud õppeprogramm, mis on suunatud praktiliste, kasvatuslike ja arendavate eesmärkide saavutamiseks: õpetada lapsed suhtlema ja rääkima inglise keeles.

Tunniteemad on vastavuses last vanusega. Teemadeks on: „Saame tuttavaks”, „Näita oma mänguasju”, „Mängime loomaaeda”, „Minu tuba” jne. Tunnid on üles ehitatud põhimõttel, et lapsevanemad saavad lastega kodus või jalutades korrata tundides omandatud sõnavara; selleks antakse lapsevanematele ingliskeelsete sõnade ja väljendite tõlked. Õppematerjal on jaotatud kolmeks aastaks ning tunnid toimuvad kolm korda nädalas.

Juhendaja Sevil Ahmedova.

muusikaline express akadeemia ru 160
Trummaania
otse korvi 160
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2021. All rights reserved.