EO! Kallid sõbrad! EO!

Just nii me hakkame kutsuma meie töö uue formaadi teiega. Lisaks kõikidele tuntud "EriOlukorrale", me pakkume teile määrtlema seda formaadi nagu Mida lugeda, Mida õppida, Mida teada või Mida kuulata.

Pärast karantiini väljakuulutamist te hakkasite saama ringijuhtidelt ja pedagoogidelt ülesandeid ja tunde. Me otsustasime koguda kõik need materjalid kokku ning lihtsustada nendele juurdepääs, selleks, et teil oleks alati kahe klikki kaugusel Midagi kasulikku:

SHNK Ulei ringide ja kunstiosakonna kaugtöö

Selle lingi kaudu või klõpsates veerus vasakul asuvat eriolukorranuppu, suunatakse teid "pilve", kus näete alajaotusi meie keskuse iga ringi ja suuna kohta. Ja nagu juba jõudsite ära arvata, ootavad teid seal teie materjalid, lingid, failid ja selgitused ülesannete kohta.

Loodame, et see meede kergendab ja ergutab pisut teie igatsust SHNK Ulei klasside järele, aga iseenesest Eriolukord läheb sama lihtsalt läbi nagu teed juua.

Kõikidele edu ja tervist!


Seoses eriolukorraga linnavalitsus otsustas mitte rakendada ringitasusid

Eile, 19. märtsil otsustas linnavalitsus eriolukorraga seose mitte rakendada ringitasusid ja vabastada alates 1. aprillist lapsevanemad lasteaia kohatasu maksmise kohustusest.

„13. märtsil andis Vabariigi Valitsus seoses eriolukorraga korralduse peatada huvitegevus ja huvihariduse andmine, välja arvatud juhul, kui see on võimalik kaugõppel, ning peatada avatud noortekeskuste ja noortelaagrite tegevus. Kui me asutuste juhtidega eelmisel reedel selle korralduse täitmist arutasime, oli selge, et aja eest, mil huvitegevust ei toimu, ei saa panna lapsevanematele ega noortele kohustust ringitasu maksta." selgitas linnapea Tõnis Kalberg. Samas tuli asutuste juhtidega huvitegevuse korraldus läbi arutada, sest teatud tegevusi saab ka kaugtöö vormis korraldada või ärajäänud tunde hiljem korraldada.

Linnavalitsus otsustas:

- vabastada õpilased ja vanemad ringitasu ja õppetasu kohustusest perioodi eest, mil huviharidust või ringitegevust eriolukorra tõttu läbi ei viida (korraldus puudutab linnavalitsuse hallatavaid asutusi Sillamäe Kultuurikeskus, Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei, Sillamäe Muusikakool, Sillamäe Raamatukogu ja Sillamäe Muuseum).

Tähtis teade!

12.märtsil kuulutas Eesti Vabariigi valitsus välja eriolukorra seoses koroonaviiruse äkilise ja ägeda puhanguga ja eesmärgiga haiguste levik peatada. Vastavalt sellele otsusele pannakse kinni kõik huvikoolid alates 16-st märtsist. Õppe ja ringitöö peatatakse minimaalselt kaheks nädalaks. Kõigest muudatustest teatame täiendavalt.

"Ilma lollideta"

Intellektuaalmängus „Ilma lollideta" võtsid osa 6 meeskonda, mis olid moodustatud 7-8 klasside õpilastest kõikidest linna põhikoolidest. Mängu teema oli Eesti. Kõik küsimused olid koostatud mitte kooli programmi raames ja sisaldasid endas huvitavaid fakte meie riigi erinevatest elualadest.
1 ja 2 koha võitsid Kannuka kooli meeskonnad. Kõik osalejad said maiustused ja väikesed meeldejäävad auhinnad. Võitjatele olid lisakas ka kingitud diplomid, medalid ja seveniirid.
Üritus oli läbiviidud heal tasemel ja äratas osalejate vahel huvi. Korraldajad mõtlevad ka selle peale, et teha antud turniir igal aastal.

DSC 5821

Graafiline disain

Projekt "Muusikaline express akadeemia" on selleks aastaks lõppenud

Projekti "Muusikaline expess-akadeemia" raames toimus 27. veebruaril Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuses Ulei taas pop-jazz laulmise tehnika meistrikass. See tehnika on üks populaarsematest tehnikatest maailmas. Muusika- ja häälelaulu tunde laulja, helilooja ja õpetaja Kelly Uustani. Meistriklassis osalesid noored esinejad - keskkoolide, muusikakoolide, huvikoolide ja kultuurikeskuste õpilased.


Kelly Uustani rääkis diafragmaatilise hingamise arendamise, hääleharjutuste valiku ja häälerepertuaari meetoditest ja tehnikast. Tähelepanu pöörati erinevatele laulutehnikatele ja -stiilidele, nende taastootmisele. Õpetaja soovitas meistriklassis kohalolijatel pöörata tähelepanu publikuga vestluse pidamisele laulmiskeeles.
Päeva programmi lõpetas improviseeritud kontsert – jam formaadis, kus vokalistid said proovida esitada laule Urmas Rätsep, Vladimir Jermakovi, Pavel Korotajevi ja Daniil Maslyakovi saatel. Kelly esitas publikule imelisi teoseid. Projekti toimus tänu Eesti Kultuurkapitali toetusele.


Ootame meistriklasside teemade jätkamist ja arendamist, arvestades soove. Kohtumiseni!.

Fotoalbum: https://www.facebook.com/pg/sillamae.ulei/photos/?tab=album&album_id=186961652719088

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.