"Julge oma arvamust avaldada" (noorte väitlus)

Projekti toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu.

Sihtrühm: noored vanuses kuni 26.a.

Projekti kestvus: oktoober 2014 - veebruar 2015.

Eesmärgid:
1. Noorte algatuse toetamine.
2. Noorte kodaniku positsiooni arendamine.
3. Uue ürituse läbiviimise traditsiooni loomine.

Tulemused.
26. veebruaril toimus noorte väitlus teemal „Noorte roll Eesti poliitilises elus". Väitluses osales 6 meeskonda Sillamäelt, Narvast ja Jõhvist. Meeskonnad osalesid kolmes eelvoorus. Need, kes võitsid kõige rohkem pääsesi finaali. Finaali võitjad osalesid superfinaalis ning koos poliitikutega Valeri Korb ja Eevi Paasmäe vastasid auditooriumi küsimustele.

Kunstikümblus

Projekti toetajad: Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu.

Osalejad: linna lasteadade ettevalmistavad rühmad
Projekti kestvus: oktoober 2014 - märts 2015.

Eesmärgid:
1. Tutvustada lastele Edgar Valteri loomingut.
2. Kaasata vene lapsi eesti kultuuri õppimise kirjanduse, kunsti ja teatri kaudu.
3. SHNK Ulei ringide reklaam.

Tulemused.
Projektis osales liigikaudu 150 last. Alguses lapsed nii lasteaias kui ka kodudes vanematega tutvusid raamatuga "Pokud", pärast hakkasid meisterdama pokud plastiliinist ning ettevalmistama oma tööde näituseks SHNK-s Ulei, mis oli avatud 1,5 kuu jooksul SHNK-s Ulei. 20.01 Sillamäe Kultuurikeskuses toimus teatrietendus raamatu ainetel ning pärast seda igas lasteaias SHNK Ulei teatriringi näitlejad viisid läbi temaatilist viktoriini. Veebruaris-märtsis SHNK Ulei kunstiosakonna õpetajad viisid läbi meistriklassid lasteaedade laste jaoks, mille käigus nad valmistasid ette pokud soolast taignast ning maalisid neid akvarelliga. Nendest töödest lasteadades olid avatud näitused.

Laulukarussell 2015

Projekti toetajad: Eesti Kultuurkapital

Partnerid: Sillamäe linna koolid, lasteaiad, ja muusikaringid

Projekti kestvus: oktoober 2014-veebruar 2015.

Projekti eesmärgid:
1. Leida andekaid vokaliste, kes aasta jooksul võiksid osaleda linna üritustel ning esindada linna riiklikel vokaalikonkurssidel.
2. Kaasata venekeelseid linna lapsi ja noori eesti kultuuri ja keele õppimisse laulude kaudu.
3. Motiveerida muusikajuhte leida uus huvitav repertuaar.

Tulemused: Konkurss toimus edukalt, sellest võttis osa 33 vokalisti, kes esindasid linna lasteadu, koole, Sillamäe Huvi-ja Noortekeskust Ulei.

Projekt "Leiutajate leiubüroo"

Projekti toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Kestvus: november 2014- jaanuar 2015

Sihtrühm: Sillamäe linna lapsed ja noored

Projekti eesmärgid:
- tehnika valdkonna tutvustamine noortele huvitavas vormis
- noorte loomingulise ja teaduspotentsiaali realiseerimine
- tehniliste huviringide tutvustamine
- noormeeste kaasamine huviharidusse

Tulemused.
Projekti raames olid välja kuulutatud kaks konkursi: robotite taaskasutatavatest materjalidest konkurss ning joonistuste konkurss „Tuleviku tehnoloogiad“. Konkursidele laekus rohkem kui 100 tööd. 16.01.-25.02 SHNK-s Ulei toimus nende tööde näitus. 17. jaanuaril toimus üritus „Laste leiutiste päev“, mille raames Jõhvi ja Sillamäe tehnika ringid esitasid ennast, oli läbi viidud viktoriin „Leidlik mõistus“ ning toimus robotite võistlus. Ürituse lõpus AHHAA keskuse teadusteater näitas etendust „Maagiline keemia“. 

Projekt "Pääasterőngas"

Projkti toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Kestvus: 15. september – 27. november 2014.a

Sihtrühm: lastekeskuse „Kodusoojus“ külastajad

Projekti eesmärgid:
• Ennetustöö noorte seas
• Huvihariduse ja tegevuse populariseerimine

Tulemused:
Noored vanuses 7-15 aastat tutvusid SHNK Ulei ringitegevuseda. Nad tegelesid käsiööga, joonistasid, töötlesid puud, meisterdasid mänguasju, õpisid laulma, tantsima ning teatrikunsti. Igaüks sai leida endale sobivat ja huvitavat tegevust. Projekti raames oli korraldatud väljasõit Narva Muuseumi. Samuti projekti osalejad võtsid osa linna lauamängu meistrivõistlustel, mis oli korraldatud avatud noorteklubi „Uus põlvkond“ poolt. Projekti lõpus nendest töödest, mille noored valmistasid ette SHNK-s Ulei oli avatud näitus.

Pildid...

Ida-Viru Prefektuuriga koostööprojekt "Breaking Barriers-effective work with at risk groups"-rahvusvaheline noorsootöötajate seminar

Projekti toetavad: Erasmus +, euroopa Noored Eesti Büroo

Kestvus: mai 2014-detsember 2014

Sihtrühm: 5 riigi noorsootöötajad, kokku 44 inimest, kaudne sihtrühm: riskinoored

Projekti eesmärgid:
Projekti “Barjääre ületades”- effektiivne töö riskinoortega” põhieesmärgiks on arutada, analüüsida ja võrrelda kogemusi ja praktikaid erinevate riikide töös riski-ja vähekindlustatud noortega. Projekti erilisus seisenb selles, et osalejad erinevatest riikidest tutvustavad oma efektiivseid töövõtteid ja jagavad kogemust teistele noorsootöötajatele kuid näitavad oma töömeetodeid ka praktikas, kaasates praktilistesse tegevustesse riskigruppi kuuluvaid noori ning koostöös teiste organisatsioonidega korraldades Sillamäe linnas noorsooüritust, mis on pühendatud noortele, sh riskinoortele. Projekti käigus kasutatakse erinevaid tegevusvorme ja mitteformaalse õppimise meetodeid, nagu, näiteks paneeldiskussioonid, ümarlauad, ajurünnakud, töötoad, rühmatööd, arutlused, street-tantsud, mängud, praktilised tegevused vabas õhus, jt.

Tulemused:
Projekti tulemusena luuakse noorte organisatsioonide võrgustik, mis teeb tõhusat koostööd riski-ja vähekindlustatud noortega töötamise valdkonnas, tõstetakse teema tähtsust nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel ning luuakse infovoldikud, mis tutvustavad projekti käigus arutletud, analüüsitud ja edukalt kasutatud meetodeid.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.