Projekt «KIRDE NOORED»

 

kirde noored sponsor

 

Projekti toetavad: EL, Eesti Noorsotöö Keskus (ENTK)
Projekti kestvus: oktoober 2016 –oktoober 2018
Sihtrühm: Noored vanuses 7-26 Sillamäelt, Narvast, Narva-Jõesuust
Tulemused: projekt veel kestab

2016.aastal ühines SHNK Ulei projektiga "Ida-Viru Kirde regiooni koostööpiirkonnas täiendavate noorsootööteenuste elluviimine."

Projekti lühikirjeldus eesti keeles: http://www.sillamae.ee/et/kirde-noored-projekt
ESF programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine", mille raames suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori; tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuudet tööeluga; käivitatakse tugimeetmed raskemates oludes (NEET) noorte jaoks ning suurendatakse teadmisi noortest ja nendele suunatud tegevuste mõjust.

Projekti raames arendab SHNK Ulei järgmised suunad:

Tehnloogia huviring

Seiklusmatkad

Mittefromaalsed inglise keele tunnid

Noored mitteformaalsete õppematerjalide ning loomingulisuse arendamise poolt!

Projekti eesmärgid:
-toetada noorte initsiatiivi muuta kooli kirjandusprogrammis sisaldavate õppetükkide kaasaegsemaks ja atraktiivsemaks läbi noorte muusikalise ande ja idee
-arendada noorte loovust ja ettevõtlikkust
-luua noorte poolt kaasaegsete muusikastiilide taustal salvestatud kirjanduslikud palad(ja laadida need internetti üles
-tutvustada teistele noortele võimaluse helistuudio ja mikserite omapäraseks kasutamiseks noorte ideede ja loovuse arendamiseks,
-anda algatuslikele noortele võimaluse kaasata avatud nooteklubi tegevustesse uusi noori ja käivitada uusi projekte
-täiendada ning luua uued võimalused varem noorte poolt loodud helistuudio kasutamiseks (remixide loomise võimalus, heliefektid, helindamised jm)
Projekti toetavad: ENTK, Haridus-ja Teadusministeerium, ANK konkurss2017
Projekti kestvus: aprill-november 2017
Projekti sihtrühm: 7-26.aastased noored
Projekti tulemused: toetatud noorte initsiatiiv ning arendatud noortelubi helistuudio töö, noorte poolt loodud mitteformaalsete õppematerjalide katalog, mis on kättesaadav : SIIT , tõhustatud koostöö linna noorte organisatsioonide ja õppeasutuste vahel ning läbiviidud põnevad tunnid.

Kunstikooli õpilaste digipädevuse arendamine tulevase konkurentsivõime tõstmiseks kunstide valdkonnas

Projekti eesmärgid:
-kunstiklasside baasi kaasaegsemaks muutmine
-kunstikooli õpilased saavad omandada uusi teadmisi, kuidas kasutada antud programme kunsti valdkonnas (muuta joonised, joonistused vektorlogodeks, kasutada vektorgraafikat töö digitaalseks muutmiseks, kuidas kanda oma joonistused, loomingulised tööd teistele materjalidele-3d graafika, 3 d mudelleerimine).
- aidata kunstiklasside õpilastel arendada kutselisi pädevusi, et tõsta nende konkurentsivõimet
-laiendada huvikooli teenuste võimalusi: plaanitakse korraldada lahtisi tunde ja töötubasid koostöös linna haridusasutustega ja teiste noortekeskustega.
Projekti toetavad: Varaait konurss, konkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest.
Projekti kestvus: mai-oktoober 2017
Projekti sihtrühm: SHNK Ulei kunstiklasside õpilased (noored vanuses 7-26)
Projekti tulemused: Võtsime kasutusse Corel draw programmi kunstiklassides.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.