Oma elu kunstnik: loomingulisi inimesi ühendav projekt

Projekti nimetus: Oma elu kunstnik: loomingulisi inimesi ühendav projekt

Projekti eesmärgid:
* suurendada igapäevaseid kontakte erirahvusest ja kunstiga seotud inimeste vahel,
* aidata kaasa näitustel osalevate ja näitusi külastavate inimeste omavahelisele suhtlustele, luua näituste sari ja avamistseremoonia külastamise traditsiooni Sillamäe linnas, kaasates ürituste sarja ettevalmistamiseks piirkonna noori ning arendades nende võtmepädevusi
* luua näituste ja väljapanekute kaasaegne galerii koht SHNK Uleisse piirkonna ja külalisnäituste eksponeerimiseks ja näituste avamistseremooniade läbiviimiseks.
Kitsamad eesmärgid on mitmete kultuuriorganisatsioonide ja haridusasutuste omavahelise koostöö tõhustamine, näitustesarja ja piduliku näituse avamistseremoonia ettevalmistamine ja läbiviimine, ühise suhtlusruumi tugevnemist toetavate tegevuste läbiviimise traditsiooni loomine: omavaheline suhtlemine loovinimeste vahel avamistseremooniadel (kus saavad kokku nii eri rahvuste kui ka eripõlvkondade esindajad ja saavad suhelda mitteformaalselt)

Projekti toetavad: Integratsiooni SA

Projekti kestvus: 01.10 -30.12.2018

Projekti sihtrühm: Ida-Virumaa noored vanuses 14-30, SHNK Ulei töötajad-kunstiosakonna õpetajad, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse toitlustusteeninduse osakonna õppijad, kokku umbes 50 inimest Projekti tegevustest mõjutatav sihtrühm: Loomingulised inimesed, kes soovivad oma töid avalikkusele tutvustada Eestist ja väljaspoolt Eestit, Eesti elanikud. Planeeritud näituste külastajate arv kuni projekti lõpuni umbes 1500 inimest, järeltegevused -planeeritud näituste külastuste arv aastas -11 000 inimest (vastavalt eelmiste aastate külaliste arvu arvestavale prognoosile)

Projekti tulemused:
Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuses „Ulei" sai loodud kaasaegne näituste galerii koht ja tehti avamistseremooniad, kus loovad isikud saavad suhelda, arutada edasisi plaane, mis omakorda tõhustab erinevate kultuuri-ja haridusorganisatsioonide omavahelist koostööd, meelitab noortekeskusesse, linna ja piirkonda rohkem turiste ja huvitatud inimesi, anti noortele võimaluse arendada oma võtmepädevusi läbi näituste ettevalmistamise, avamistseremooniate planeerimise ja läbiviimisse

Noorte sosiaalse teatri projekt "Noored kõnetavad"

Projekti nimetus: Noorte sosiaalse teatri projekt "Noored kõnetavad"

Projekti eesmärgid:
-jätkata avatud noorsootöö arendamist Sillamäe linnas, toetades noorte algatusi ning tõhustades koostööd linna hariduasutuste ja noorteorganisatsioonide vahel, -luua noorte sotsiaalse teatri traditsioonid linnas ja piirkonnas
-toetada noortegrupi soovi kutsuda arutlema noorteprobleeme noori ja otsustetegijaid (linnavalitsuse töötajaid, noorsootöötajaid, õpetajaid), kasutades selleks sotsiaalse teatri meetodit,
-arendada noorte loovust ja ettevõtlikkust
-lavastada noorteprobleeme kajastavaid miniatüüre, sobitades need lõppkokkuvõttes üheks sotsiaalseks lavastuseks, mis kõnetaks arutama norteprobleemide üle linnas ja piirkonnas,
-luua võimalused noorte sotsiaalse teatri läbiviimiseks noortekeskuse õues
-anda algatuslikele noortele võimaluse kaasata avatud noorteklubi tegevustesse uusi noori ja käivitada uusi projekte

Projekti toetavad: Eesti Noorsotöö keskus, ANK projektikonkurss 2018

Projekti kestvus: märts-november 2018

Projekti sihtrühm: Projekti otseseks sihtrühmaks (lavastuse tegijad) on kümme 13-26 aastast noort, kes külastavad SHNK Ulei avatud noorteklubi, sh mõned näiteringi osalejad, projekti laiemaks sihtrühmaks on Ida-Virumaa piirkonna noored ja otsustetegijad, kes vaatavad lavastust, osalevad selle aruteludes ja pakuvad oma lahendusvariandid

Projekti tulemused:
*projekt aitas kaasa noorsootöö arendamisele linnas, kogukonna kaasamisele ning uute noorte kaasamisele
*noorte idee sai realiseeritud ning sündis noorte sotsiaalse teatri tradistsioon, noorte poolt kirjutatud ja tehtud lavastus sai vaadata umbes 200 inimest, kes said osaleda lavastuses püstitatud probleemide arutlemistes ning oma lavastuse lõpu loomises.

«Muusikaline Expressakadeemia»

Projekti nimetus: «Muusikaline Expressakadeemia»

Projekti eesmärgid:
-tutvustada ja populariseerida muusikalisi suundi, mis ei ole Ida-Virumaal veel arendatud noorte seas: mažoretid, twirling, trummimäng;
- tunnustada ja arendada noorte huvi löökpillide ja sportliku koreograafiaga seotud muusikaliste suundade vastu;
- Kaasata noori Ida-Virumaalt ja mujalit ning näidata nendele muusikaga tegelemist kui positiivset võimalust vaba aja veetmiseks;
- Võimalus harrastusmuusikutel realiseerida oma loomingulist potentsiaali;
- Uute loominguliste kontaktide loomine noorte muusikute ja nende pedagoogide vahel ning kogemuste vahetamine;

Projekti toetavad: Eesti Kultuurkapital, HMN (Haridus-ja teadusministeerium, Kultuuriministeerium), Sillamäe LV

Projekti kestvus: jaanuar 2018-märts 2018

Projekti sihtrühm: Trummimängijad, uute tantsustiilidest(mažoretid, twirling) huvitatud, eelkõige noored

Projekti tulemused:
Ida-Virumaal on rohkem esindatud ja arendatud uued muusikalised stiilid: mažoretid ja twirling ning trummimäng
- Projekti käigus sai oma teadmisi muusika valdkonnas täiendada 58 noort erinevatest organisatsioonidest ja riikidest: Eesti: Sillamäe Huvi-ja Noortekeskus Ulei, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus, Ahtme Kunstide Kool, Kohtla-Järve Kunstide Kool, Narva Muusikakool. Teistest riikidest: Orša,Valgevene, Prantsusmaa, Armeenia, Sankt-Peterburg
- Noorte muusikute oskused ja teadmised muusikas on täiendatud ning mängimiskunst ja esinemisvõime on paranenud, nende korraldatud kontsert äratas ka teiste noorte huvi selle suuna vastu.

Noortekohtumiste projekt „Maalime maailma!“

Projekti nimetus: Noortekohtumiste projekt „Maalime maailma!"

Projekti eesmärgid:
- integreerida eesti ja vene keelt kõnelevaid noori omavahel suhtlema ja koostööd tegema;
- anda noortele võimalusi oma võtmepädevuste arendamiseks ja analüüsiks läbi huviala ja keskkonasäästliku tegutsemisviisi käsitlemise;
- tugevdada sõprussuhteid ja arendada koostööd sarnaste huvidega noorte vahel Sillamäe linnast ja Häädemeeste alevist.

Projekti toetavad: Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes Noorteagentuuri toel.

Projekti kestvus: 01.03-30.08.2018 (Noortekohtumine Sillamäel: 13.-17.juuni, noortekohtumine Häädemeestel 25.06-29.06)

Projekti sihtrühm: Projektis osalevad põhikooliealised (12-15 aastased) eesti ja vene emakeelega kunstihuvilised noored. 12 vene noort Sillamäelt ja 12 eesti noort Häädemeestelt.

Projekti tulemused: Projekti tulemusel oli edukalt läbiviidud 2 noortekohtumist, kujundatud 2 kunstinäitust(Sillamäe huvi-ja Noortekeskuses ulei ja Häädemeeste keskkoolis), noortekohtumises osalenud noored jätkavad omavahelist suhtlust nii sotsvõrkudes kui ka e-posti teel ja planeerivad edasiseid koostööprojekte järgmisel aastal, loodud projektiblogi, kus kajastatud kõik projektitegevused noorte poolt nii eesti kui ka vene keeles ( https://maalime.blogspot.com/ ), loodud võtmepädevuste mäng kividel(kuid tegevuse käigus korjasid noored suuri kive ning mäng ei ole väga hästi ühest kohast teise transporditav, hetkel asub Sillamäe noortekeskuses Ulei)


100 kellukest Eestile

Projekti eesmärgid: on kaasata linnalapsi ning elanike EV100 tähistamise protsessi ning teavitamine sellest üritusest, tähelepanu pööramine. Projekti raames valmistatakse 150 kellukest (mille seast valitakse pärast 100 parimat), linna lasteaiad (vanemad rühmad) käivad SHNK Ulei kunstiosakonnas meistriklassidel ning maalivad nende kellukeste peal ornamente (valged kellukesed, sinised ja mustad maalingud).

Projekti toetavad: projekt on kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ja viiakse ellu koostöös KÜSKi ja EV100 korraldustoimkonnaga

Projekti kestvus: september 2017-märts 2018

Projekti sihtrühm: Sillamäe linna lasteaedade kasvandikud, kokku 155 last

Projekti tulemused: toimus üle 10 kellukeste kaunistamise töötuba, millest võttis osa umbes 155 lasteaia last, laste poolt kaunistatud kellukestega sai ehitu suur jõulupuu Sillamäe Kultuurikeskuse fuajees linna jõuluetenduste ajal. Perioodil 11.01-29.03.2018 on SHNK Ulei avatud kellukeste näitus.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.