Ecology of The Young Spirit

Projekti toetab: Erasmus + programm ja eesti Noorteagentuur
Kestvus: september 2015-juuni 2016
Sihtrühm: Noored vanuses 7-26 aastat Eestist, Sloveeniast, Bulgaariast.
Eesmärgid:
• Rahvusvahelise noortealgatuse edukas elluviimine vastavalt projekti tegevuskavale.
• Tervisliku eluviisi propageerimine osalevates organisatsioonides Eestis, sloveenias, Bulgaarias.
• Igakuisete projektitegevustele elluviimine, mis on suunatud tervisliku eluviisi propageerimisele noorte seas.
Tulemused: projekti tegevused toimuvad kuni juuni 2016, seega projekti tegevuste kokkuvõtted tehakse juunis 2016.

Ühes liivakastis

Projekti toetavad: Hasartmängumaksu Nõukogu, Sillamäe linnavalitsus
Kestvus: mai –oktoober 2015
Sihtrühm: Ida-Virumaa 6.-26.aastased lapsed ja noored, nende vanemad, lasteaedade, koolide ja huvikoolide pedagoogid, kokku umbes 500 inimest
Projekti eesmärgid: Noorte oskuste ja huvide arendamine eesmärgiga aidata noortel teha häid valikuid edasiseks õppimiseks nii huvihariduse ja –tegevuse valdkonnas kui ka edasiseks kutse valikuks, noorsootöökvaliteedi tõstmine läbi uute atraktiivsete töömeetodite kasutamise (loodusliku materjali kasutamine, uue tehnikad, aktiivõppemeetodid), uute koostöövõrgustike loomine huvihariduse ja –tegevuse ning noorsotöö valdkonnas töötavate asutuste ja organisatsioonide vahel , Sillamäe linna lasteaedade, koolide , perede ja kogukonna koostöö toetamine läbi osalemise praktilistes töötubades ja ühisel üritusel. Kitsamad eesmärgid on korraldada ja läbi viia 12 temaatilist töötuba kasutades looduslikku materjali- liiva, liivaga töötamise erinevaid tehnikaid ning liivateraapia aluseid erinevas huvihariduse valdkonnas: kunstiklassid, näitering, meisterdamise töökoda, avatud noorsotöö; koostöös noortega ning nende aktiivsel osalusel planeerida ja korraldada vabaõhuüritus „Ühes liivakastis", mis soodustaks lasteaedade, piirkonna erinevate õppeasutuste ja perede koostööd ning mille käigus tutvustada osalejatele liiva kasutamise vaõimalusi noorsootöös, huvihariduses ja õppimise protsessis; arendada koostöövõrgustiku ning koostada uue rahvusvahelise noortevahetuse kavand, kus kasutatakse huvihariduse meetodeid ja liiva, kaasata huvitegevustesse ja avatud noorsotöös osalemisse uued noored ja lapsed.
Tulemused:
Projekti käigus toimusid: 4 töötuba Meisterdame liivaga joonistamise kaste ja õpime neid kasutama. Ning temaatilise liivakasti loomise alused. Koku osales töötubades umbes 20 last ja noort. Tulemusena said valmis valgustusega kastid liivaga joonistamiseks, mida hiljem kasutati antud projekti raames erinevate töötubade läbiviimiseks ning ilus, noortekeskuse sümboli kujuline liivakast, mis on noortekeskuses õues ning kasutatav laste poolt. 3 töötuba kunstiklassides: liivaga joonistamise viisid, tehnikad, joonistamine liivajoonistamise kastil klaasiga, joonistamine värvilise liivaga, pildid liivatehnikas + joonistused liivakastil, keraamika alused, liiva kasutamine savitoodete valmistamisel koostöös lapsevanematega. 2 töötuba näiteringis ja lasteaias: liivateraapia kasutamine näiteringis: mängud ja ettekujutlusvõime kasutamine, avatud noorsotöö klubis: a) Joonistame koos värvilise liivaga ja töötoad perega koos „Kasutame liiva erinevalt", liivaskulptuuride konkurss mererannas Sillamäe linna ja merepäevade päeval.

Noorte häälte kõla

Projekti toetavad: Ida-Virumaa Maavalitsus (ANK konkurss)
Kestvus: mai –november 2015
Sihtrühm: Noored vanuses 12-26 (põhigrupp), samas aga ka lapsed vanuses 7-12 (osalemine kuuldemäängude konkursil, kooliraadiosaadete loomisel jm) Otsene töörühm: 10-15 noort, projektis laste ja noorte planeeritav üldarv üle 200 inimest.
Projekti eesmärgid: Projekti globaalne eesmärk on jätkata avatud noorsotöö suunda arendamist Sillamäe linna ühes suuremas noortekeskuses.Projekti kitsamad eesmärgid on luua oma helistuudio, kus saab lindistada, miksida, masterdada, lisada oma heli videotele, anda nendele noortele, kes käivad noortekesuses mängimas bändis, võimaluse realiseerida oma loomingulist potentsiaali ning vajadusel lindistada oma loodud muusikapalasid, samas pakkuda sellist võimalust ka teistele linna noortele (räpperid, õuelaulude esinejad jm), tõhustada koostööd teiste noortekeskustega ja linna haridusasutustega, andes nendele võimaluse osaleda uue helistuudio töös ning selle loomise ja kasutamisega seotud konkurssides (helistuudio kasutamise lahtised õppetunnid, kuuldemängude konkurss, sotsiaalsete audioreklaamide loomise konkurss jt), luua tugevad sõprussidemed linna teiste haridusasutustega, asutades kooliraadiosid, linna raadiot platvormina noorte häälte kõlamiseks
Tulemused: Tänu projektile sai Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuses Ulei loodud noorte helistuudio „Youth Hive Studio" (YHS), mis töötab avatud noorteklubi „Uus põlvkond" ruumides ning põhineb avatud noorsotöö meetodil. Projekti käigus töötas uue tehnikaga noortest koosnev grupp, kes on vanuses 14-18 ja kes on huvitatud nii IT-st kui ka muusikategemisest. Need noored aitasid noorsootöötajal vajalikud ruumid korda teha, uue tehnikaga tööd alustada ning õpetasid seda ka lastele ja noortele teistest haridusasutustest ja noortekeskustest, kes tahtsid kasvõi niisama teha mingit audiosalvestust või osaleda kolmel konkurssil: „Kuuldemängude konkurss", „Sotsiaalsete reklaamide konkurss", „Helindamise konkurss". Projekti tegevused olid kajastatud noorteklubi blogis ning noored andsid reklaami ka kohalikes meedias ning käisid Sillamäe linna haridusasutustes ja noortekeskustes. Oli väga palju noori, kes tahtsid salvestada oma vokaali või muusikapala ning panid ennast kirja selleks. Projekti arendamise vastu tundsid huvi ka kohalikud koolid ja lasteaiad, kes tihti osalevad erinevatel luulekonkurssidel ja muusikalistel konkurssidel ning samas teevad ka kooliraadio saateid.

Kunstiklasside kaasajastamine ning kunstikooli õpilaste võimaluste laiendamine osalemiseks üritustel väljaspool kunstiklassi ruumi

Projekti toetavad: Eesti Noorsootöö Keskus (konkurss Varaait)
Kestvus: mai –oktoober 2015
Sihtrühm: SHNK Ulei kunstiklasside osalejad ja uued kunstist huvitatud lapsed ja noored
Projekti eesmärgid:
1. Kaasajastada kunstivaldkonda, andes kunstiklasside õpilastele võimalused töötada kaasaegsete ja ergonoomsete õppevahenditega
2. Võimaldada kunstiklasside õpilaste aktiivsemat osalemist erinevatel üritustel väljaspool kunstiklasside seinte-plain air-üritustel, avalikel noorteüritustel vabas õhus.
3. Kaasata rohkem vähemate võmalustega noori kunstiklasside tegevustesse, sh luua võimalused joonistamiseks nendele puudega noortele, kes ei oska joonistada püstseisundis.
4. Soetada uued molbertid.
Tulemused: projekti raames sai SHNK Ulei 10 Suurt molberti, mis on kaasaegsed ja ergonoomsed, valmistatud kvaliteetsest materjalist ning lõuendi kõrgus ja molberti kõrgus on hästi reguleeritav ning võimaldab molbertil tööde teostamist erinevatel õpilastel nii seistes kui ka vajadusel istudes, 10 uue molberti kasutusele võtt kunstiklassides annab võimaluse kaasata üle 64 õpilast kunstikoolist (planeerides õppimise aega) ning ka läbi viia töötoad nii täskasvanute õppijate nädalal, kaasates huvitegevusse ka vähemate võimalustega noopri ja täiskasvanuid.

Igal lapsel oma pill

Projekti toetavad: Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ
Kestvus: mai –oktoober 2015
Sihtrühm: SHNK Ulei muusikast huvitatud noored, kes tegelevad trummimänguga.
Projekti eesmärgid: Soetada uued muusikariistad (trummid), et mitmekesistada ja arendada trummidel mängimist noortekeskuses.
Tulemused: projekti raames sai SHNK Ulei uued trummid: Marsi soolotrumm (14), Paiste 16 Alpha (3), Marsi basstrumm (20).

Rahvariiete soetamine tantsugrupi tüdrukutele

Projekti toetavad: Eesti Kultuurkapital (Rahvakultuuri Sihtkapital)
Kestvus: 01.05.-31.12.2015
Sihtrühm: SHNK Ulei tantsugrupi osalejad.
Projekti eesmärgid: tellida Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei tantsugrupi tüdrukutele rahvarseelikute ja pärgede juurde sobivad käised ja vööd, et nemad saaksid tutvustada eesti kultuuri nii linna elanikele, kui ka linna külalistele, samas ka teiste riikide külalistele, esinedes erinevatel üritustel ka väljaspool Eestit.
Tulemused: Projekti raames sai tellitud 12 Jõhvi rahvariiete käiste komplekti ja materjalid vööde valmistamiseks. Nüüd SHNK Ulei tantsutüdrukutel gruppist "Antree" on 12 täielikku Jõhvi rahvariiete komplekti, millega nad saavad väärikalt esineda nii Eesti sisestel kui ka rahvusvahelistel üritustel, festivalidl, tutvustades meie piirkonna rahvakultuuri eripära läbi tantsukunsti ja rahvarõivaste ilu.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.