Tegusad teatriharrastajad

Projekti toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu (Kultuuriministeerium Haridus-ja Teadusministeerium)
Kestvus:november2015 – juuni 2016
Sihtrühm:SHNK Ulei teatriringi osalejad ning teatriharrastajad

Projekti eesmärgid:

  • Teatri valdkonna populariseerimine ning uute ringiosalejate kaasamine
  • Teatrikunsti kättesaadavuse tagamine (tasuta etendused, näitus teatri elust)
  • Lavastuses osalevate noorte algatusvõime arendamine
  • Noorte teatrihuviliste etendustase tõstmine läbi meistriklassi ning teatrikülastust

Tulemused:
Projekti tulemusena ringi «Dream Theater» osalejad koos ringijuhiga valmistasid ette 3 etendust: jõuluetendus, teatri juubeli etendust ning vabaõhu etendust. Jaanuaris-veebruaris SHNK-s Ulei oli avatud näitus „Lava taga“, kus olid teatriringi pildid 25. A eest, mis näitasid elu „lava taga“. Veebruaris külastasid projekti osalejad Vene teatri, vaatasid etendust „Naistevõtt“ ning nende jaoks toimus ka teatri ekskursioon. Märtsis Sankt-Peterburi lasteteatri näitljea Viktorija Zaitseva viis läbi teatrialase meistriklassi.

Kunstikümblus 2: muinasjutuline looming

Projekti toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu и Eesti Kultuurkapital
Kestvus:detsember 2015- juuni 2016
Sihtrühm:linna lasteaedade kasvandikud

Projekti eesmärgid:
1. Vene ja Eesti kirjanduse tutvustamine lastele
2. Vene laste kaasamine eesti kultuuri õpimisesse teatri, kirjanduse ja kunsti kaudu.

3. SHNK Ulei tegevuse reklaam ja uute osalejate kaasamine ringidesse

Tulemused:
Umbes 150 last linna lasteaedadest võtsid projektist osa. Detsembrist 2015 lapsed koos oma pedagoogidega tutvusid eesti ja vene muinasjutudega, selle vaatevinkli all, et muinasjutudes on palju sarnasusi nii süžees kui ka tegelastes. Alates jaanuarist 2016.a lasteaedade vanemad rühmad osalesid Ulei kunstiosakonna meistriklassides, kus valmistasid endale eesti mustriga alustassi ning vene mustriga tassi. Igalastedkorraldasendajuurestehtudtöödenäitus. 1. juunil lastele oli korraldatud vabaõhu etendus, milles osalesid erinevate muinasjutude tegelased, oli läbi viidud viktoriin, raamatu laat ja atraktsioonid.

Avastades Eestimaad

Projekti toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu
Kestvus: november 2015- mai 2016
Sihtrühm: Sillamäe linna elanikud

Projekti eesmärgid:
1. Erinevate kunsti ja loomingu liikidega tutvumine.
2. Eesti erinevate linnade ja valdade kultuuri tutvustamine.
3. Uute kontaktide loomine.
 
Tulemused:
Projekti raames SHNK-s Ulei olid korraldatud järgmised näitused: Elva Kultuuri- ja Huvikeskuse, Saue huvikeskuse, Põlva kunstikooli, Lohusuu ja Narva käsitöömeistrite omad. Samuti toimus ka kalaluudest piltide ettevalmistamise meistriklass.

Muusikaline ekspress-akadeemia

Toetaja: Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa Ekspertgrupp
Kestvus: 21.-24. märts 2016.a
Sihtrühm: Noored muusikud
 
Projekti eesmärgid:
1. Noorte muusikute loomingulise potentsiaali arendamine.
2. Noorte muusikute kvalifikatsiooni tõstmine.
3. Kontaktide parandamine ka koostöö arendamine muusikute vahel.
 
Tulemused:
16 noort muusikut täiendasid oma teadmised muusikavaldkonnas kogenute pedagoogide: Maria Stepanova ja Vladislav Sineglazov (Sankt-Peterburg). Noored said uued teadmised ja praktilised oskused, õpisid mängida koos ansamblis.

Sillamäe Laulukarusell 2016

Projekti toetaja: Eesti Kultuurkapital (Ida-Viru ekspertgrupp)

Partnerid: Sillamäe linna koolid, lasteaiad, ja muusikaringid

Projekti kestvus: jaanuar-märts 2016

Projekti eesmärgid:
1. Leida andekaid vokaliste, kes aasta jooksul võiksid osaleda linna üritustel ning esindada linna riiklikel vokaalikonkurssidel.
2. Kaasata venekeelseid linna lapsi ja noori eesti kultuuri ja keele õppimisse laulude kaudu.
3. Motiveerida muusikajuhte leida uus huvitav repertuaar.

Tulemused: Konkurss toimus edukalt, sellest võttis osa 38 vokalisti, kes esindasid linna lasteadu, koole, Sillamäe Huvi-ja Noortekeskust Ulei.

Huvihariduse planeedi saladused

Projekti toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu
Sihtürhm: SHNK-s Ulei ja Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas tegelvad noored, Ida-Virumaa huvikoolide ja noortekeskuste töötajad
Eesmärgid:
- kontaktide tugevdamine huvikolide vahel
- huvihariduse populariseerimine
- noorsootöötajate kompetentsi tõstmine
Tulemused:
Projekti käigus olid teostatud järgmised tegevused:
- SHNK Ulei ja Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja korraldasid väljasõidul meistriklassid
- Rkanduskunstiringide tööde ja meistriklasside ajal tehtud tööde näitus
- Kollektiivide ühine kontsert Sillamäe Kultuurikeskuses
- Infopäev "Uued meetodid noorsootöös"
- ümarlaud- koostöö ja tuleviku projetide arutelu

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.